Voor de uitvoering van de voorbereidende werken zoals grondwerken, fundering, enz. laten we jou de keuze. Wij beschikken zelf over de nodige vakmensen, zodat je je nergens hoeft om te bekommeren. Wij zorgen voor de nodige plannen en verzorgen rechtstreeks de communicatie met de aannemer. Je wordt uiteraard bij iedere stap geïnformeerd.
Ofwel zorg je zelf voor een aannemer. In dat geval bezorgen wij jouw aannemer de nodige plannen en staan wij uiteraard gedurende het volledige project ter beschikking voor bijkomende info en advies.